20 mei!!

heej blOgersz!!!

iik heb vandaag 1 maand en 3 weke met herman!!
jaah!! maa jaah  vandaag nOgg een beetje gekUffeld mt  herman!!!  jaah nOgg een beetje gesOeend!!! jaah buite gespeeld met herman,jelle,fleur en Cedric.... we hebbe gehOnkdbalt dt was vett lacher!!!!maa jaah iik heb niksz veder te vertellen maar jaah iik gaa dOeiii hvj

 

Kus

19 mei!!

Heej blOgersz

iik ben er weer fiet diie sOw Opp Herman iisz!!! Jahh iik Heb nOgg steeds!! jaah mOrrde iisz het een maand en 3 weke!! jaah  niiet veel maa jaah pech!! Het iisz sOww iiik hOuu heel veel fN hem en dt mag fN mij iedereen wete mijn Omma iedereen!! oOwk mijn vaderr  die mij niiet meer alsz dOchter wil. jaah jullie hebben het gehoOrrd mijn vaderr wil me niet meer als dOchter heb iik gisteren gehoOrrd iik kn er niiet tege wOrdt er sOw Opp gefUckt Ovver niiet te gelOven en daar bij ligt mijn Omma te stereve het iis  2 vliegen bij een klap!! iik heb sOww druk deze maand niet te gelOve.. iik krijg mis. de hoOfdrOl fN de musical de Wiz bij de mamuze!! dt iis heel leuk!! maar met paar sOrrgen 8ter in me hoOfd kn iik het niiet sOw gOeed!!! scoOll gaat oOwk beter!! maa jaah iik gaa weer

Doeiii hvj Kus

13 mei mOeederdag

heej blogersz

sorry dt iik sOw lang niiet meer heb geschreven er sOw veel gebeurt in de latste weken iik heb voOrr het eerst getoOngd ( met Herman) jaah  we hebben  hebben nOgg 1 maand en 2weken al jah jah moOii he altijd supper Omm sOww een vriiendje te hebbe als hij!! Hij iis super lief!!! Fleur prObeert het  nOg steeds uit temaken tussen mij en herman maar dt lukt haar niiet meer maa jaah ik gaa weer dOeii

 

13 April!!!!

Heej blOgers

ht iisz mijn Ongeluks dg. Herman gaat niiet mee naar de stunt vandaag jaah jmmr maa jaah oOwk leuk mt fleur hoOar mOrrge gaa iik oOwk bij haar slape leuk hoOaar mt herman maa jaha iik bijna  2 weken maa jaah dt wasz het weer een voOrr vandaag iik mOeet me straksz nOgg Omkleden maa jaah kOmmt alle maal wel gOeed jO dOeii hOufNjUlliie

5 April

heej blOgers!!

nOu vandaag wasz een hele leuke dag we hOeeften niet te werken maar alleen maar buitenspelen en was leuk jonge vett jOnge egt waar met  iik heb nOg met herman jaah iik ben smoOrr Op hem jOnge iik hOu fNhem met mijn hele hart.

 

dOeii dt wasz het maar weer dOeii

 

Lees verder...

4 april

Heej blOgers

Sorry dt iik niiet meer heb geschreven maar er is zo veel gebeurt!!

IK HEB MET HERMAN
jaah hij iis egt een sgat iik wil hem nooit meer kwijt  ik ben sow verliiefd egt waar het iis leuk met hem met hem kan iik lachen iik was vandag bij hem kijken bij voeetbal hij is kampioen jeeeehhh!!!  maa jaah dat wasz allesz voOrr vandaag

Doeii hOufNjUlliie

Lees verder...

30 maart

heej blogers

bn nOg steeds siiek jmmr genOeeg iiedereen Opp sgoOll denken dt iik spijpel maa dt iisz niiet sOw maa jaah mijn oma iis jariig heb mijn nicht gesiien en mijn 2 lieve tantes was err maa jaah paa andere mensen waren er oOwk het wasz leuk maa aan het eiinde voOeelde iik me niiet sOw lkkr maa iik giing naa huisz en dt wasz het weer eens dOeei hOufNjUlliie

Lees verder...

29 maart

heej blOgers

nOu iik wasz vandaag bij de rsg een instap tOeets dOeen maa jaah het valt besst mee bn nOg siiek maa jaah gaat wel beterr maa jaah geen sgoOll YES!!!!  bn bijna een week niie naa sgoOll geweesst maa jaah doOeei dt wasz ht maa weer

  dOeeii......hOufNjUlliie............xxxx

Lees verder...

28 maart

Heej  blogers
ben siekjesen dt iisz niie fijn nee!!!

man dit iis egt pijnlijk iik hoOpp dt jij dt niiet krijgt een buik griiep Off sOw seer man egt waarr de  hele tijd iin bed ligge een diing iisz we gOeed geen sgoOll niiet naa de  kutt sgoOll nOu iik wiilde ff segge dt iik griisten naar de KSG geweest(een middelbare sgoOll iin apeldoOrrn) iik mOeest me aanmelden by de gymnasium maa jaah daa wasz juff niiet sOw vrOlijk oOver denk iik :S nOu jaah watt mOeet iik dOeen dn weten juliie dt  schrijff pliies daa oOverr een reactie iik heb jullie hulp nodig

xxxxx fietjee hOufNjulliie mijn blOgerrs

Lees verder...